Etický kodex pracovníka Návštěv Potmě

 1. Důvěra a bezpečnost jsou pro mě na prvním místě.
 2. Při Návštěvách mě lidé pouští do svého soukromého života a já toho nikdy nezneužívám.
 3. Jednám poctivě a nikdy nezneužívám bezmocnosti nebo závislosti člověka, kterého navštěvuji.
 4. Ke každému klientovi přistupuji jako k jedinečné lidské bytosti. Snažím se porozumět jemu, jeho potřebám, zájmům a přáním.
 5. Chovám se citlivě k informacím, které se od klienta dozvím. Naše rozpravy i vyprávění o časech dávno minulých zůstávají jen mezi námi. Chráním soukromí svého klienta.
 6. Respektuji důstojnost a svobodu mého klienta.
 7. Uvědomuji si zdravotní i jiná omezení svého klienta a plně tomu přizpůsobuji aktivity, které spolu podnikáme.
 8. Co si domluvíme, platí. Dodržuji dohodnuté časy Návštěv u klientů i náplň programu.
 9. Rodinní příslušníci mých klientů jsou moji partneři. Naprosto mi důvěřují a dělám všechno pro to, abych je nezklamal/a.
 10. Pokud mi není něco jasné nebo mám jakýkoliv problém, bez prodlení kontaktuji rodinného příslušníka a vedoucího Návštěv Potmě.
 11. Jsem si vědomý/á svých zdravotních omezení a nepouštím se do aktivit, které by pro mě nebo mého klienta byly jakkoliv ohrožující nebo nepříjemné.
 12. Pravidelnými školením rozšiřuji a prohlubuji své znalosti a dovednosti, ze kterých má prospěch i můj klient.

Na co mám jako pracovník Návštěv Potmě právo:

 1. S ohledem na moji i klientovu bezpečnost a spokojenost mám právo vědět úplné informace o klientovi, ke kterému docházím na Návštěvy, zejména o jeho zdravotních a komunikačních omezeních.
 2. Mám právo říct „ne“, když požadavky na Návštěvy překračují rámec mých schopností a možností.
 3. Mám právo kdykoliv konzultovat situace, které na Návštěvách zažívám, s vedoucí Návštěv Potmě a na vyžádání také se supervizorem nebo koučem.
 4. Mám právo na vstupní vzdělávání Návštěv Potmě, měsíční individuální a skupinové supervize a odborný i osobnostní rozvoj po celou dobu, kdy pro Návštěvy Potmě pracuji.
 5. Mám právo na zpětnou vazbu a také o ni budu aktivně žádat.
 6. Mám právo být pro výkon Návštěv Potmě pojištěný/á pro případ odpovědnosti za škody.
 7. Mám právo na finanční ohodnocení za vykonané Návštěvy od svého zaměstnavatele.